خدمات پیام کوتاه
تعرفه ارسال انبوه پیامک توسط هگزا
مبلغ خرید اعتبار( ریال ) نرخ ارسال هر پیامک فارسی( ريال )
1 الی 3000000 105
3010000 الی 9000000 99
9010000 الی 18000000 95
18010000 الی 26000000 89
بیش از 26000000 توافقی

PRchecker.info
gapchay.ir