خدمات پیام کوتاه
سرویس نمایندگی پیام کوتاه هگزا
سرویسهای نمایندگی پیام کوتاه هگزا گامی نو در زمینه ی تجارت پیام کوتاه می باشد. افراد در هر حوزه کاری و با هر بودجه ای می توانند تجارت خود را آغاز کنند.
هزینه ارسال هر پیامک در این سرویسها به صورت ثابت از 85 ريال (با احتساب ارزش افزوده) محاسبه می گردد. دراین سرویس نمایندگی محدودیتی در ایجاد کاربر در سیستم وجود ندارد و برای فعالسازی هر کاربر هزینه ای دریافت نمی گردد.

تعرفه پنل نمایندگی
پنل نمایندگی درصد تخفیف شماره تخفیف ماژول شماره رایگان امکان ارائه پنل نمایندگی به سایر قیمت
پنل نمایندگی1 20% ازجدول شماره ها 100% 2 عدد ندارد 2000000 ريال

PRchecker.info
gapchay.ir